Friday, December 28, 2007

Quiet PC, take III

Back in 2004 I wrote about my first attempt at building a quiet PC. In retrospect I failed. Mostly because the disks were too noisy and needed individual noise dampening cases, but also because the Lian Li case, while beautiful and practical, was not very noise-insulated, and also the PSU could have been more quiet. The CPU cooler was nice.

A litte bit after this I put together a HTPC based on a old ASUS CUV4X mobo with a Celeron CPU, a Noise Control cabinet with very thorough noise dampening and put some Samsung Spinpoint disks in it. Sitting in a shelf in the living room it was quite tolerable. Especially in the day time, at night when everything becomes quiet the sound of it grew obtrusive. In 2004 it was bloody impossible to get MythTV running on it. I gave up after 2 days of work and setbacks. Therefore I used XP on it for years (ashamed all the while), and programmed recordings on it manually. This spring I installed MythUbuntu on it and everything just worked. Since it finally was really useful and I thought I'd invest some in it. Build a HD capable multimedia machine from the Celeron that just barely managed to decode a MPEG2 in realtime. Note, must support our current SD TV as we will not buy a digital flatscreen for a couple of years. Our SD TV is very nice and the HD things could be better (support MPEG4 DVB-T for example, the Norwegian terrestrial digital broadcast standard), and will be cheaper still.

So this winter I have a plan to make a HD HTPC which is All Quiet. The first step was new inards. The second step I'll return to in January when my new case arrives.

The first step was changing the the mother-board, CPU and graphics.

CPU first. AMD Athlons were out in 65nm process, with 65W power consumption. According to Toms Hardware CPU charts a bit better for video and media processing than Intels Core Duo CPUs. And a bit cheaper too, as AMD lowered prices.

Motherboard. Remembering the lesson of the first Quiet PC mother board I got a motherboard that a local clone maker uses in their "build your own PC" web-shop, they would not use a motherboard with high fail-rates. A MSI K9N NEO-F V3. Cheap, and low on features. No FireWire for example, or other bells and whistles for the overcooking aficionados. Probably low power consumption too. This motherboard supports AMDs "Cool 'n Quiet" which seems like an admirable concept.

Graphics card. A XFX GeForce 7600GS with passive cooling, 1080p over HDMI as well as Composite TV-out for our SD TV. Sadly no clicky link to this as it has been discontinued as I write this.

Then came the time for mounting the new stuff. First surprise was the 24pin power connector on the motherboard. My PSU had only a 20pin contact in addition to the 12V "P4" contact. The manual was very supportive though, a 20 pin connector should work well. Connecting the disk-drives... Ah, two IDE disk drives and one IDE DVD drive, and only one IDE bus with the usual two connectors. Bummer. Will have to order a large SATA disk then, to be able to use the DVD drive :-) A 500G SATA Samsung SpinPoint is now waiting to be mounted, just as soon as I get time - it will involve a fair amount of disk copying and mount-point jiggering.

When powered up the machine was Quiet. Already! The big AMD CPU cooling fan, with Cool 'n Quiet technology no doubt, was very low speed and quiet. With only the contents changed, no new super case yet, the machine is already quieter than before. And giving my server laptop (I keep an old laptop in the shelves as a server, my first bid for quiet computing in our small flat) quite an upset as the laptop is now easily the most noisy thing in the room.

One of my colleagues swears that the most, well the two most, important thing you can do to quiet a PC is to change the CPU fan to something big with a slow fan with so much capacity to spare that it will never need to speed up. And change the north bridge fan too, it tends to be a small angry fan. Or get a motherboard with passive cooling on the northbridge. And a passively cooled graphics card. After those three I would bet that getting disk enclosures (that enclose the disks entirely) is the next priority. They're in the mail. I'll write again when the new cabinet and disk enclosures are here.

Forbruker vs. selger

Jeg hadde lyst til at overskriften skulle være "Langfeldt 1 - Apple 0" fordi det beskriver godt det jeg føler her jeg sitter og skriver på PowerBook'en min. Men dette er egentlig en historie om forbruker-lovgivningen i Norge, og hvor fin den er.

Historiens moral, framkommer på begynnelsen av historien fordi den er viktigere enn alt det jeg har lyst til å fortelle (som du kan lese under) om hvordan jeg fikk maskinen min tilbake reparert på tross av at Apple hevdet at skaden var forårsaket av meg.

Moralen er: Ikke gi deg! Norske forbrukere har utmerkede rettigheter nedfelt i forbrukerkjøps-loven, som gir 5 års reklamasjonsrett, og norsk rettspraksis som gjør at leverandøren må dokumentere at det er du som har forårsaket feilen dersom de nekter reparasjon innen de 5 årene med reklamasjonsrett (linker nederst). For den utholdende forbruker er dette veldig kraftige verktøy. Det tok meg to år, men det kunne gått på under et halv-år. Det var ikke egentlig mye arbeide. Og det har gitt personlig tilfredsstillelse.

Litt uti soga klikket jeg litt rundt på http://forbrukerportalen.no/ og fant siden "Slik klager du" som forklarte hvordan jeg burde gå fram i grei detalj.

  1. Jeg startet med å snakke ordentlig med Apple og reparatøren for å se hva de hadde å si. Det er fint å ha tilbakevist alle argumenter fra motparten allerede i begynnelsen. Jeg fikk vite hva de mente og så satte jeg meg ned og tenke ordentlig på hva jeg mente og hvorfor de tok feil
  2. Dette, og hele saks-historien oppsummerte jeg i et brev som jeg sendte Apple. Jeg holdt brevet i en rolig og balansert tone, fordi om det var fristende å fråde ild og fordervelse. Da Apple fremdeles svarte nei til reparasjon var neste skritt å
  3. Skrive brev til forbrukerrådet og legge ved det lange brevet til Apple. Forbrukerrådet gikk så inn som megler mellom meg og Apple og i brevs form spurte de Apple "er det ikke slik at" og andre ting. Apple overholdt ikke alltid svarfristene, men de svarte alltid på fullstendig "økseskaft" måte som viste at de ikke egentlig satte seg inn i saken og avviste alle krav om reparasjon. Ren ut-trekkings taktikk for å slite meg ut. Etter noen runder med dette spurte forbrukerrådet hva jeg syntes vi skulle gjøre nå (på dette tidspunktet dukket det opp et telefonnummer og telefontid på brevarket, så jeg kunne ha ringt og pratet med saksbehandleren hvis jeg var usikker). Jeg skrev tilbake at Apple ikke hadde bidratt til å bringe saken videre med sine svar, og spurte om å få saken lagt fram for forbrukertvistutvalget. Forbrukertvist-utvalget er laveste rettslige instans i forbrukersaker.
  4. Forbrukerrådet laget forbrukertvist-utvalgs sak for meg og forbrukertvistutvalget sendte først et brev til Apple der de ba om Apple sin saksframstilling. Etter et par dager ringte en vennlig person fra Apple meg og spurte hva jeg ønsket og hvis jeg fikk det om jeg da ville være enig i at saken kunne henlegges. Jeg spurte om nøyaktig det jeg ba om fra forbrukertvistutvalget - reparasjon av hengselen. Det har blitt påpekt at jeg burde ha forhandlet og fått mer av dem for 2 år med krangling og fjas fra deres side, det eneste jeg ville få igjen nå var jo en 5 år gammel datamaskin. Det kan godt være. Men til tross for at jeg kan være både påståelig og sikkert brautende, er jeg egentlig snill. Så Apple slapp advokat eller saksbehandler-utgifter for en forbrukertvistutvalgs-sak og jeg fikk sikkerhet om at maskinen ville bli reparert.
Jeg skrev alltid brev på norsk og sendte til Apple i Norge. De svarte på engelsk fra Irland hvor Apple gjør all kundebehandling fra. Hvis ikke jeg hadde vært flink i engelsk (jeg har skrevet bøker på engelsk) kunne jeg ha krevet å få svar på norsk.

Dette var en grei prosess som etter at jeg hadde skrevet det lange brevet som oppsummerte hele saken krevet svært lite av meg. Det anbefales absolutt å forsøke dette. Dersom forbrukerrådet mener du har en svak sak vil du nok få vite det. Jeg fikk ihvertfall vite at de mente jeg hadde en sterk sak.

Bakgrunnen for alt dette er at jeg har hentet Mac'en idag, litt over 2 år etter den ble levert med problematisk skjermhengsel - det tar på å bli åpnet og lukket flere ganger om dagen i 3 år. Heldigvis hadde jeg Apple Care utvidet 3 års garanti så det burde gå fint. Etter en måned eller så ringte jeg og spurte Office Line (nå Humac) hvordan det gikk med reparasjonen. De hadde sendt informasjon til Apple og ventet på svar. "Når får dere det da?" (samtalene i denne artikkelen er gjengitt fritt etter hukommelsen). "Det er ikke godt å si, Apple tar sin tid" svarte de. "Bare" 2 måneder etter at den var levert ringte de meg tilbake og sa at de ikke kunne reparere, ettersom jeg hadde forårsaket skaden. Jeg gav uttrykk for at det skjønte jeg ikke noe av. De skulle skaffe overslag på hvor mye det kostet å reparere på egen regning. Når det endelig kom var det snakk om noe rundt 10000 norske kroner. For det kan en jo kjøpe en ny maskin, om enn ikke fra Apple.

Jeg ble sur og sint (eller endog forbanna) ved tanken på det hele. Jeg lot saken ligge (og maskinen ligge hos Office Line), og tenkte på å gi meg. Da det hadde gått noen måneder til ble jeg fremdeles sur og sint når jeg tenkte på saken. Jeg ringte Office Line for å høre hva de hadde sagt til Apple om skaden. "Nei, vi har ikke noe spesielt belegg for at det er du som har forårsaket skaden, og dessuten har vi ikke kompetanse og materialkjennskap nok til å bedømme det" sa en person på verkstedet. Så jeg ringte til Apple igjen, de fant ikke saken og det hele ble forklart på nytt. Velvilligst skulle saken undersøkes. Men nei, de kunne ikke hjelpe. Jeg lar tid gå igjen, ringer Office Line og spør om ting Apple sa. Som de ikke kunne bekrefte. Snakke med Apple igjen. Apple: "Det er en annen skade på maskinen", "Ja, den er ikke relatert, den oppstod sånn og sånn". "Når det er en annen skade på maskinen så tar Apple intet ansvar og det står klart i Apple Care-avtalen"... Vi avsluttet og jeg gikk og fant Apple Care-avtalen fra da maskinen ble kjøpt. Stod ikke noe sånt der. Stod ikke noe sånt i den nye versjonen av avtalen på Internett heller (ikke det at det er noen grunn til å tro at den nye versjonen gjelder meg, avtalen som ble inngått ved innkjøp er den jeg har inngått med Apple). Support-personen hadde muligens røpet en intern policy for håndtering av skade saker. Men det som ble sagt til meg om avtalens innhold var løgn. Jeg forsøkte meg på telefonen med samme person igjen, påpekte avtale-tekst o.l. og fikk satt han fast på det med avtale-innholdet, men svaret ble allikevel "nei" til reparasjon.

Jeg brukte nå lang tid på å tenke på om jeg skulle orke å ta saken videre, men jeg ble fremdeles forbanna når jeg tenkte på det hele og v.h.a. nettet så fant jeg ut at (som nevnt over):
  1. Forbrukerkjøpsloven gir utmerket beskyttelse i 5 år, noe som er lenger enn de fleste garantier
  2. Norske høyesterett er flotte mennesker. I en dom fra 1995 la de bevisbyrden for skader på leverandøren.
I retrospekt er det også et veldig viktig poeng av en datamaskinreparatør er ikke nødvendigvis, eller sannsynligvis ikke, kompetent til å bedømme om to skader er relaterte, om skaden er forbruker-forårsaket eller hva som skal til for at en gitt skade skal oppstå. Slike spørsmål kan ha med fysikk og material-kunnskap å gjøre. En datamaskinreparatør er opplært til å åpne og lukke kasser og bytte deler, de har ikke opplæring i hvor mye kraft det trengs for å ødelegge en maskin på en gitt måte, eller om det er sannsynlig om det har skjedd ved slitasje eller uhell. Ettersom jeg har fysikk fra videregående kunne jeg argumentere føre noen argumenter mot at det var sammenheng mellom skadene på maskinen. Men, dersom du blir stilt overfor en påstand om at du har skadet noe av en "ekspert" så sjekk hva personen er ekspert på.

Tuesday, November 13, 2007

Exhibit your non-life

Facebook. Very social. I just looked at my whatchamacallit, and saw what all my friends have been doing on Facebook lately. And then it dawned on me.

It's a voyeurs smörgåsbord.

Not sure what's cool? Just see what your friends are doing and do the same. Now you are the same, so at least you're equally cool. Even if you're exactly the same.

The voyeur / exhibitionist traits seem strong in the human race. Just look at celebrity magazines and news and Idol and the reality shows. Facebook is the same. See peoples lives. Be seen.

Facebook is missing a "I last had sex with" setting.

Said the exhibitionist blogger and author.

Monday, October 1, 2007

Agile or wh0t?

We in the Linpro crowd now officially prefer that our projects are agile. We have had hallelujah presentations about it at weekend retreats and so on. The Agile projects I've been in have all been nice and all. I have nothing to complain about.

But apparently some people already have agilitis from over-exposure to agility.

Friday, May 4, 2007

Ugress

last.fm reveals a Ugress CD I had not known about earlier: Film Music - Selected Cues 2002-2006. He has it in his discography now.

GPS

GPS'es are too expensive to be the toy de jour yet I guess - though geo caching and other GPS games has gotten mentioned in the mainstream press. Too expensive yet?

With a view to driving in Italy this May/June I've ordered my GPS. A Fujitsu-Siemens LOOX N560 PDA with builtin GPS. Pretty cool, it's a PDA with the works: WiFi, Bluetooth, ... and Windows. I would have prefered Linux or PalmOS, but I also could not stand the thought of adding a separate Bluetooth GPS unit with charger and wires in addition to the PDA unit as a Palm would have required.

Another possibility would have been a dedicated GPS unit. But a PDA always in my pocket so I can always see where I am seems infinitely more cool.

Looking at the specs of the "PDA" I'm a bit taken aback: 624MHz, 128MB, wireless networking as I said. This is the spec of a perfectly good laptop only 5 years ago. It should be able to play video just fine - my daughter will surely enjoy this at some later time.

The delivery time from my hardware pusher is 3 weeks. I hope I get it before we leave.

First post!! TSSIA!