Monday, July 11, 2011

Epost er så 1995!

Her om dagen ble jeg gjort oppmerksom på at friprog senteret strever litt, de gjør greie for det i Farvel epost.


At det skal være lettere å følge opp henvendelser på twitter/linkedin/facebook virker mildest talt merkelig. At det skal gjøre det lettere for dem å ignorere eller svare nei på henvendelser de burde ignorere eller svare nei på virker også merkelig. Kan ikke tro at det vil gjøre bildet av henvendelser og hva som er svart på mindre oversiktlig. Status sefæren er et sosialt rom, ikke egentlig et saks- og henvendelses-behandlings-rom. Antar uten videre at de som bruker twitter/facebook/... seriøst til slikt sørger for å hente henvendelsene inn i saks- og henvendelses-systemet sitt så de kan se hva de har tatt stilling til og behandlet.

Nuvel, spent på hva de må gjøre for at dette skal lykkes - for andre verdier av "lykkes" enn "jeg følger ikke med på twitter" >:-)